Przedmiot działalności

1. publiczny transport zbiorowy,
2. odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
3. odbiór innych rodzajów odpadów,
4. prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów, 
5. naprawa pojazdów, które są własnością spółki, 
6. letnie i zimowe utrzymanie dróg. 

W ramach prowadzonych działalności Spółka posiada:

  • Licencja nr ..... dotycząca międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy
  • Licencja nr 0004503  na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przeowzu osób
  • Zezwolenie na transport odpadów dokument 1, dokument 2