RODO

PRZEPISY RODO

Przedsiębiorstwo Transportowe NECKO Sp.z o.o na podstawie art. 16 RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Transportowe NECKO (zwane dalej PT Necko) ,z siedzibą przy ulicy Komunalnej 3, 16-300 Augustów, tel. 87 643 26 85, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
2. Celem zbierania danych osobowych jest ochrona przed zagrożeniami (zapewnienie bezpieczeństwa pracowników, ochrony mienia).
3. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do celów innych niż te, dla których zostały pierwotnie zebrane.
4. Ma Pan/Pani prawo do dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowanie.
5. Jeżeli zaistnieje podejrzenie, ze przetwarzane Pana/Pani dane osobowe naruszają przepisy RODO ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. Przekazywanie przez PT Necko Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez Administratora może nastąpić wyłącznie w przypadku jeżeli będzie to stanowić realizację obowiązku Administratora, wynikającego z obowiązujących przepisów prawa lub będzie niezbędne do dochodzenia roszczeń przetwarzającego, dane mogą zostać udostępnione podmiotom wspierającym nas wykonaniu usługi, czyli świadczącym nam usługi prawne, informatyczne, kontroli biletów.
7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane przez Administratora do państw trzecich, nienależących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
8. Dane będą przetwarzane przez okres 3 miesięcy od dnia nagrania, za wyjątkiem przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub przetwarzający powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu – wtedy termin 3 miesięczny ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
9. Przysługuje Panu/Pani prawo do żądania od PT Necko dostępu do sowich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (jeżeli dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane), ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu.