Rada Nazdorcza

Skład Rady Nadzorczej

  1. Mirosław Krakowski – Przewodnicząca Rady
  2. Łukasz Owsiejko – Członek Rady
  3. Paweł Świetlicki – Członek Rady